Archief

 

Lezing Simon Richter (UPenn) over “‘Self-Expression’ and the Cook’s Body in Documentary Film”

Op dinsdag 25 april, om 10u, komt Prof. dr. Simon Richter (UPenn) een lezing geven op de VUB (D.3.15), over “‘Self-Expression’ and the Cook’s Body in Documentary Film”.

Iedereen is van harte uitgenodigd,

Peter Scholliers (FOST) / Hans Vandevoorde (CLIC/SEL)

Simon Richter is professor German and Environmental Humanities aan de University of Pennsylvania. Hij publiceerde onder meer Women, Pleasure, Film: What Lolas WantMissing the Breast: Gender, Fantasy and the Body in the German Enlightenment en Laocoon’s Body and the Aesthetics of Pain. Verder schreef hij artikelen over Duitse eetgewoontes en Hegels 'dialectics of digestion'.

Aan Penn doceert hij een populair college over voedsel en film.

--

Op 8 maart 2017 organiseert SEL in Gent zijn derde audioworkshop. Onder de noemer 'De narratologie van het hoorspel' geven vijf sprekers vanuit een verteltheoretisch perspectief commentaar op een geselecteerd audiofragment en op het hoorspel waaruit dat fragment komt.

--

Op 23 november 2016 vindt in Bozar een symposium plaats over 'The Power of the Avant-Garde'. Het symposium valt samen met de gelijknamige expositie in Bozar, waarin werk van de historische avant-gardes naast contemporaine kunst tentoongesteld wordt. In het symposium en de tentoonstelling staat de vraag naar de hedendaagse doorwerking van de historische avant-gardes centraal.

Meer informatie vindt u in de (Engelstalige) aankondiging.

--

26 February: Masterclass met Peter Stockwell (University of Nottingham) over 'Cognitive Approaches to Modern and Contemporary Prose and Poetry'

Tijdens deze masterclass stellen vier doctorandi van Vlaamse universiteiten hun onderzoek voor waarin ze verschillende methodes uit de cognitieve studies toepassen op twintigste-eeuws proza en poëzie. De organisatoren nodigen alle geïnteresseerde onderzoekers (doctorandi, postdocs, professoren en masterstudenten) hierbij graag uit om mee te discussiëren over de theoretische gronden van de gepresenteerde projecten en om de uitdagingen te bespreken waarmee de onderzoekers te maken krijgen. Peter Stockwell (University of Nottingham) verzorgt de keynote-lezing van deze masterclass, over taalgebruik in surrealistische teksten. Achteraf neemt hij ook deel aan de feedbacksessies. 

Deelname is gratis, maar wie graag komt (de hele dag, of enkel voor de keynote), laat het best iets weten op het volgende e-mailadres: Elke.Depreter@vub.ac.be

--

Op 8 en 9 september 2015 organiseerden de onderzoeksgroepen SEL en OLITH de conferentie 'Confrontations - Experimental Dutch and German literature of the long sixties'. Het gebeuren vond plaats in de KVAB in Brussel. Het programma kunt u hier bekijken.

De Oostenrijkse dichter Gerhard Rühm, mede-oprichter van de legendarische Wiener Gruppe en de Duitse artieste Monika Lichtenfeld waren de speciale gasten van deze conferentie. Ze gaven samen een lezing op dinsdag 8 september 2015, om 17u in de KVAB. Voor meer informatie en een klein voorsmaakje, klik hier

--

Op vrijdag 27 februari 2015 organiseerden drie UGent-VUB-onderzoeksgroepen een studiemiddag omtrent Empedokles, de voorstelling van Theater Zuidpool die gebaseerd is op Hölderlins Der Tod des Empedokles. De sprekers gingen een dialoog aan over theatraliteit, experiment en vertaling naar aanleiding van het stuk. De middag was een samenwerking tussen CLIV (Centrum voor Literatuur in Vertaling), THALIA (Theatre, Literature and Media in Performance), en SEL. 

 

Confrontaties

Op vrijdag 5 december organiseerde SEL een workshop over Duitstalige en Nederlandstalige experimentele literatuur. De bijeenkomst bereidde een congres voor dat op 8 en 9 september 2015 plaatsvindt in de KVAB in Brussel. Over deze 'Confrontaties' kan u hier informatie vinden.

"Telling Stories by Sound"

Onder de titel "Telling Stories by Sound" geeft dr. Elke Huwiler (Universiteit van Amsterdam) op vrijdag 20 februari 2015 in Gent een lezing over de narratologie van het hoorspel. De lezing vindt plaats om 14u in de Grote Vergaderzaal (3de verdieping; lok. 130.007, Blandijnberg 2, 9000 Gent).

Gastcollege van de visuele dichter Luc Fierens op woensdag 29 oktober om 16u

In het kader van de cursus ‘Poëzie na 1945’, die dit jaar gewijd is aan visuele en auditieve poëzie, komt Luc Fierens een lezing geven op woensdag 29 oktober om 16u. Iedereen is welkom in lokaal D.2.15.

Sinds de jaren tachtig vermengt Luc Fierens (Mechelen, 1961) woord en beeld in zijn visuele poëzie, collages en mailart. Eind 1982 was hij een van de medeoprichters van Parallel, een internationaal georiënteerd tijdschrift waarin werd gezocht naar een ‘literair alternatief voor poëzie en beeldende kunst’. Het laatste nummer van dit blad was de aanzet tot de Postfluxbooklets (1987-2013), die vaak tot stand kwamen door samenwerkingen met andere kunstenaars. Fierens nam deel aan een groot aantal internationale tentoonstellingen.

Deze activiteit gebeurt in samenwerking met SEL.

 

SEL en studenten organiseren bijeenkomst met dichter Bobb Bern op 24 april, 14u in D.2.20

Op donderdag 24 april om 14u komt de experimentele dichter Bobb Bern (°1940) naar de VUB, lok. D.2.20. De auteur leeft in Frankrijk en deze ontmoeting met een van de overlevenden van de roemruchte Antwerpse avant-gardescene van de jaren zestig is daarom een uniek evenement.

Van 1959 tot 1961 studeerde Bern Germaanse talen aan de KU Leuven, in 1986 behaalde hij zijn kandidatuur in de filosofie, ATW en Engelse literatuur aan de UFSIA. Hij oefende verschillende beroepen uit, waaronder tolk-vertaler, verkoper en scenarioschrijver. In 1963 was hij een van de oprichters van het tijdschrift Baal, een van de vele tijdschriften die in de jaren zestig ontstonden en na een paar jaar weer verdwenen. Monnik tee. Woorden om zacht te verbranden (1961) was zijn debuutbundel, waarna in de jaren zestig nog vier bundels volgden. In de jaren tachtig gingen verschillende ongepubliceerde gedichtencycli verloren. In 1997 verscheen zijn laatste dichtbundel, Wonde L.

Deze lezing wordt georganiseerd door de alliantieonderzoeksgroep SEL (Studiecentrum voor Experimentele Literatuur) in samenwerking met de studenten Nederlands 3Ba van de VUB. Iedereen is van harte welkom. 

Contact: lauranne.harnie@vub.ac.be; hans.vandevoorde@vub.ac.be 

 

Schenking Zondagspost met Louis Paul Boon door Pol Hoste

De auteur Pol Hoste (°1947) schonk aan SEL een waardevolle collectie van het weekblad Zondagspost, waarin de oerversie van de roman Mijn kleine oorlog (1946) van Louis Paul Boon voor het eerst verscheen (zie: http://www.dbnl.org/tekst/vanh008want01_01/).

 

Studiemiddag over de poëzie van Albert Bontridder in het Letterenhuis op 24.05.13 van 13.30 tot 17.00 uur

Vorig jaar verscheen bij Poëziecentrum een nieuwe bundel van Albert Bontridder, Wonen in de vloed; dit jaar werd door ASP een nieuwe editie van de Tijd en Mens-poëzie gepubliceerd en een editie van de verzamelde gedichten van deze dichter wordt voorbereid.

Naar aanleiding van de nieuwe publicaties houden het Letterenhuis, het Poëziecentrum en het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) een studiemiddag rond het werk van Bontridder. Op het programma staan lezingen van Bontridder-kenners die reflecteren over zowel het vroege als het latere werk en peilen naar het belang van deze dichter voor de Nederlandstalige poëzie.De dichter leest zelf ook een aantal van zijn gedichten.

Bontridder (1921°) zette zijn eerste voetstappen als dichter in 1936. In 1945 werd hij redactielid van het vernieuwende tijdschrift Tijd en Mens, waarbij o.m. ook Hugo Claus, Louis Paul, Ben Cami en Jan Walravens betrokken waren. Naast dichtbundels publiceerde hij tevens over architectuur, op het vlak waarvan hij eveneens belangrijk werk leverde.

Programma:
• Verwelkoming door Leen van Dijck, directeur van het Letterenhuis
• Jos Joosten over de vroege receptie van het werk van Bontridder
• Tom van Imschoot over De beelden van Bontridder
• Elke Depreter over het surrealisme in zijn werk
• Patrick Peeters over Bontridders invloed op Nolens en Van Bastelaere
• Albert Bontridder leest enkele gedichten
• Receptie

Toegang gratis - aanmelden via letterenhuis@stad.antwerpen.be
of tel. 03 222 93 20 (kantooruren)

 

SEL-reeks 5: Ivo Michiels intermediaal

Ivo Michiels intermediaal, het vijfde boek in de SEL-reeks is verschenen:

Inhoud:

Ivo Michiels en de kunsten

Lars Bernaerts, Hans Vandevoorde en Bart Vervaeck

VERKENNING

Intermedialiteit

Jan Baetens

Ivo Michiels en Jef Verheyen. Langs lijnen van verwantschap

Lars Bernaerts en Bart Vervaeck

DE OPGEDOEKTE TEKST

Alfa, Cobra, Zero. Abstractie, abstracte kunst en De alfa-cyclus

Lars Bernaerts

De kunstenaarsbrieven. Briefwisseling tussen Ivo Michiels en beeldend kunstenaars 1954-1968

Isabelle van Ongeval

‘Lost in translation'. Intermediale verwijzingen naar beeldende kunst in het werk van Ivo Michiels en Peter Verhelst

Kim Gorus

KATERN: De kunstwerken bij het werk, zij komen en gaan

DE TEKST IN UITVOERING

Ivo Michiels intertheatraal. De theaterteksten uit De alfa-cyclus in de context van de naoorlogse performatieve cultuur

Thomas Crombez

Ivo Michiels filmschrijver

Ronald Geerts

Tussen romantekst & film. Van Het afscheid tot Een tuin tussen hond en wolf

Jan M. Meier

DE KRITIEKE TEKST

Ivo Michiels en de moderne muziek

Sven Vitse

Michiels als kunstcriticus. Poëticale verschuivingen in de opstellen in Het Handelsblad (1948-1957)

Yves T’Sjoen en Bart Nuyens

Over Ivo Michiels, Lucio Fontana, Romy Schneider en de anderen

Hugo Bousset

ENVOI

Ivo Michiels – Het kapitaal van de voortvluchtige

Mark Insingel

---

Redactie:
Lars Bernaerts, Hans Vandevoorde en Bart Vervaeck

 

30 mei 2013: workshop met Michael Gamper

SEL-workshop over literatuur en experiment

Donderdag 30 mei 2013, 17u-19u
Vrije Universiteit Brussel, campus Etterbeek, lokaal 5C402
De voertalen zijn Duits en Engels.

Gastspreker: Michael Gamper (Hannover), met een lezing – in het Duits – over "Experiment und Literatur: eine wissensgeschichtliche Perspektive"

 

Respondenten: Inge Arteel (Vrije Universiteit Brussel), Thomas Crombez (Universiteit Antwerpen), Achim Küpper (FNRS-Université de Liège), Gunther Martens (Universiteit Gent), Arne De Winde (FWO-KULeuven – Sint-Lucas Gent).

Organisatie SEL: Inge Arteel, inge.arteel@vub.ac.be

Informatie en aanmelding: Mathias Meert, mathias.meert@vub.ac.be

Na aanmelding ontvangt u ter voorbereiding twee teksten van Michael Gamper:
• “Dichtung als Versuch”, uit: Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge XVII (2007), 593-611.
• „Experimentelles Nicht-Wissen“, uit: Michael Gamper (Hg.), Experiment und Literatur. Themen, Methoden, Theorien, Göttingen 2010, 511-545.

PhD-studenten van de VUB en de UGent krijgen 1 credit na deelname aan deze workshop.

Abstract:
Ein Workshop mit Michael Gamper, Professor für deutsche Literatur an der Leibniz Universität Hannover und Leiter des Projekts „Experiment und Literatur“ an der ETH Zürich. Drei Aspekte stehen im Zentrum dieses Projekts: erstens der wechselseitige Austausch zwischen den Wissensformen und die jenseits etablierter Disziplinen und Diskursformen konstituierten experimentellen Zwischenräume des Wissens, zweitens die Weisen der Reflexion wissenschaftlicher Wissensbestände durch die Literatur und die Künste, drittens eine spezifische literarische Traditionsbildung des Experiments als ‚Versuch‘. Im Fokus der Forschung von Gampers Team steht das Anliegen, zunächst präziser zu bestimmen, was, in historischer wie in systematisch-funktionaler Hinsicht, das Phänomen des ‚Experiments‘ ausmacht und worin seine Relevanz für das moderne Wissen besteht, um dann auch neue Stoffbestände bearbeiten zu können.

 

12 februari, 14u: Symposium over Daniël Rovers’ "De figuur in het tapijt"

Op 12 februari om 14u organiseert het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur ism de onderzoeksgroep CLIC op de VUB (lok. D.3.13) een klein symposium rond De figuur in het tapijt, de nieuwste essaybundel van Daniël Rovers, oud-doctorandus van de VUB. Christophe van Gerrewey, Sofie Gielis, Marc Kregting en Matthieu Sergier spreken elk tien minuten over een hoofdstuk uit het boek, in aanwezigheid van de auteur. Iedereen is van harte welkom. Het symposium wordt besloten met een korte drink.

Over het boek:
Wie onbevooroordeeld een literair werk wil lezen, heeft het niet gemakkelijk. Het schrijversimago staat hem in de weg. De foto op een boekomslag, de uitspraken in interviews, de opgebouwde reputatie – deze elementen vormen samen dit schrijversimago, dat tussen de tekst en de lezer staat. Er is maar één oplossing: terug naar de bron. In het werk kijken naar de zinnen die een auteur heeft geschreven, naar de metaforen die hij munt, de komma’s die hij zet. Alleen daardoor is het schrijversbeeld te ontdekken dat een auteur in zijn werk heeft willen oproepen.
Dit is het uitgangspunt voor Daniël Rovers, die in De figuur in het tapijt in de oeuvres graaft van zes toonaangevende Nederlandse auteurs: Frans Kellendonk, Willem Jan Otten, Tonnus Oosterhoff, Marie Kessels, M. Februari en Marc Kregting. En bij ieder van hen stuit hij op de vraag waarom hun baanbrekende teksten zulke scherpe reacties opriepen.
(Flaptekst: http://www.wereldbibliotheek.nl/)

Over de auteur:
Van Daniël Rovers verschenen eerder de romans Walter (2011) en Elf (2010) en de essaybundel Bunzing (2005).
http://www.danielrovers.nl/

Over de sprekers :
Sofie Gielis schreef een doctoraat over de analyse van mengvormen van beschouwende en verhalende tekstsoorten in de postmoderne, Nederlandstalige roman aan de hand van narratologie en de theorie van de Yale Critics. Ze werkt als onderzoekscoördinator voor MAD-Faculty en recenseert proza voor De Standaard der Letteren.

Marc Kregting schrijft proza, poëzie en essays. Al die genres tegelijk beoefent hij in zijn elfde titel Koffie. Een doeboek, die in februari 2013 bij uitgeverij Wereldbibliotheek verschijnt. Kregting werkt als redacteur en docent. Weblog: http://dehoningpot.blogspot.com/.

Matthieu Sergier doceert Nederlandse letterkunde aan de Université Saint-Louis Bruxelles, de Université catholique de Louvain en aan de Université libre de Bruxelles. Hij heeft een proefschrift gemaakt over de waarneming van de andersheid en de ethiek van de lectuur in de romans van Frans Kellendonk (1951-1990). Een bewerkte versie daarvan verscheen in 2012 bij Academia Press.

Christophe Van Gerrewey studeerde architectuur aan de UGent en literatuurwetenschap aan de KULeuven. In 2012 verscheen zijn romandebuut Op de hoogte bij De Bezige Bij Antwerpen. Hij publiceert kritieken, essays en verhalen in onder meer nY, De Witte Raaf, Streven, Ons Erfdeel, De Reactor, De Leeswolf en Rekto:Verso. Aan de vakgroep Architectuur & Stedenbouw bereidt hij een proefschrift voor met als werktitel De architectuur, een gebruiksaanwijzing. Theorie, kritiek en geschiedenis volgens Geert Bekaert. Hij is lid van de redacties van DWB en OASE.

 

Publicatie SEL-reeks 4: Het binnenste buiten

Het vierde boek van de reeks van het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) is verschenen:

Het binnenste buiten. Werk en leven van Willem Brakman
Onder redactie van Lars Bernaerts en Bart Vervaeck

Op 8 mei 2008 stierf Willem Brakman, 86 jaar oud en auteur van een indrukwekkend oeuvre. Hij schreef meer dan veertig romans, zes verhalenbundels en drie verzamelingen essays. Hij werd bekroond met de P.C. Hooftprijs 1981 en gold als een van de meest vernieuwende en virtuoze auteurs van zijn generatie. Veel over zijn werk moet nog gezegd worden.

Het binnenste buiten werpt een nieuw licht op het werk en het leven van Willem Brakman. Een tiental specialisten buigt zich over het begin van Brakmans literaire carrière, zijn autobiografische blik, zijn spel met de romanruimte, zijn humor en parodieën. Naast Brakmans Den Haag verkent de lezer hier zijn ideologiekritiek en zijn verbeeldige taalhandelingen. Zelfs over de paus en porno biedt Het binnenste buiten nieuwe inzichten. Bovendien is er een interview met de auteur en wordt voor het eerst een deel van zijn onvoltooide laatste roman gepubliceerd. Ook de talrijke illustraties en fragmenten van manuscripten zorgen er ten slotte voor dat de binnenwereld van Brakman in al zijn facetten naar buiten gebracht wordt.

 

Gastles Marco Caracciolo (Rijksuniversiteit Groningen) op 13 november

Phenomenological Metaphors in Readers' Engagement with Characters

Op 13 november 2012 geeft Dr. Marco Caracciolo van de Rijkuniversiteit Groningen een gastles in het kader van het vak hedendaagse literatuurwetenschap (L. Bernaerts). Hij zal het hebben over fenomenologische metaforen en legt uit hoe metaforen lezers de illusie geven dat ze verhaalwerelden ervaren via het bewustzijn van personages. Wie de gastles, die in het Engels verloopt, wil bijwonen, is welkom in lokaal F.5.206 om 11u. De les duurt 2u.

 

SEL-Lezing Carl De Strycker

Iedereen is van harte welkom op het SEL-gastcollege van Dr. Carl De Strycker (UGent) over Intertekstualiteit in de poëzie na 1945 op woensdag 9 november 2011 om 16u in lokaal D.2.13

 

Voorstelling SEL-reeks: 15 september

Boekvoorstelling: Drie nieuwe studies over moderne Nederlandse literatuur 

 

Op 15 september 2011 om 17u stelt het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) in samenwerking met de vzw Geert van Bruaene drie nieuwe boeken voor in Het Goudblommeke in papier, Cellebroerstraat 55, 1000 Brussel.

 

Ter gelegenheid van de voorstelling leest Albert Bontridder voor uit eigen werk. Kevin Absilis (UA) interviewt Julien Weverbergh over de woelige jaren zestig. 

SEL-reeks 1

Jan Walravens en het experiment

red. Lars Bernaerts, Hans Vandevoorde & Bart Vervaeck 

 

In deze bundel staat het werk van Jan Walravens (1920-1965) centraal. Walravens heeft in de Vlaamse letterkunde een belangrijke rol gespeeld als wegbereider van het literaire experiment. Daarnaast staat hij bekend om zijn diepgravende filosofische essays over onder anderen Kierkegaard, Sade en Sartre. Zijn zoektocht naar vernieuwing komt op vele vlakken tot uiting: hij is literair criticus, kunstcriticus, essayist, romanschrijver en brengt mensen uit het literaire en culturele veld met visie samen.

 

Uniek is de reproductie in kleur van de nooit eerder gepubliceerde bundel met gedichten en plastisch werk van Albert Bontridder, Florent Welles en Jan Walravens, Die slanke byzonderheid uit 1938, een van de eerste surrealistische getuigenissen in de Nederlandse literatuur.

 

ISBN: 9789038217079; kostprijs €25; 229p. met vierkleurendruk

 

 

SEL-reeks 2

Breuken en bruggen.
Moderne Nederlandse literatuur / Hedendaagse perspectieven

red. Lars Bernaerts, Carl de Strycker en Bart VervaeckDe literatuurgeschiedenis leert ons dat in de negentiende- en twintigste-eeuwse Nederlandstalige literatuur de ene vernieuwingstendens de andere opvolgt. Breuken en bruggen maakt deze literaire dynamiek tastbaar en inzichtelijk, maar nuanceert de vernieuwing ook door de aandacht voor continuïteit en traditie. Op drie domeinen laat dit boek zien hoe de moderne Nederlandse literatuur op dit moment bestudeerd wordt: op het vlak van de literaire teksten, de theoretische literatuurstudie, en tot slot de relaties tussen literatuur en andere kunsten, media en discoursen.

 

De bundel bevat teksten van Elke Brems, Anne van Buul, Thomas Crombez en Ciska Hoet, Dorian Cumps, Els van Damme, Gillis J. Dorleijn, Herman van der Heide, Odile Heynders, Jos Joosten, Mary Kemperink, Esther Op de Beek, Mathijs Sanders en Tom Sintobin, Steven Stroobants, Hans Vandevoorde, Pieter Verstraeten en Sven Vitse.

 

ISBN: 9789038217314; kostprijs €25; 294 p.

 

SEL-reeks 3

Paul de Wispelaere, De moderne roman

Redactie en inleiding door Bart Vervaeck 

 

In 1998 ontving Paul de Wispelaere voor zijn hele oeuvre de Prijs der Nederlandse Letteren, de hoogste onderscheiding in het Nederlandse taalgebied. Voordien waren zijn essays al bekroond, onder meer met de Essayprijs van de Jan Campertstichting en de Driejaarlijkse Prijs van de Maatschappij voor Letterkunde te Leiden. Voor zijn romans kreeg hij onder meer de Belgische Staatsprijs voor verhalend proza.

 

De moderne roman en zijn verspreiding zijn in Vlaanderen nauwelijks denkbaar zonder De Wispelaere. Precies die moderne roman staat centraal in dit boek. Het bundelt voor het eerst dertig besprekingen van Vlaamse en Nederlandse romanciers die De Wispelaere tussen 1965 en 1979 in de Haagse krant Het Vaderland publiceerde. Die worden aangevuld met zes kernessays over de vernieuwingen in het proza. In de inleiding belicht Bart Vervaeck het beeld van De Wispelaere en in het afsluitende gesprek met de auteur wordt het verlevendigd.

 

ISBN: 9789038218052; kostprijs €25; 220 p.

 

De drie boeken worden uitgegeven door SEL, het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur. SEL is een onderzoekscentrum van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent dat zich bezighoudt met de experimentele traditie in de Nederlandse literatuur sinds het einde van de negentiende eeuw tot op vandaag. Het wil onderzoek stimuleren en verrichten naar literatuur die bewust afwijkt van de gangbare conventies en op zoek gaat naar formele vernieuwing.

 

 

De studies zijn te bestellen bij de Academia Press: http://www.academiapress.be/reeksen/studiecentrum-voor-experimentele-literatuur-sel.html

 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website (http://www.sel.ugent.be) of bij lars.bernaerts@ugent.be   

 

Nieuwe publicatie SEL-reeks: Breuken & bruggen

Breuken en bruggen. Moderne Nederlandse literatuur / Hedendaagse perspectieven

red. Lars Bernaerts, Carl de Strycker en Bart Vervaeck.

Zopas verscheen bij Academia Press het tweede deel uit de SEL-reeks: Breuken en bruggen. Moderne Nederlandse literatuur / Hedendaagse perspectieven.

De literatuurgeschiedenis leert ons dat in de negentiende- en twintigste-eeuwse Nederlandstalige literatuur de ene vernieuwingstendens de andere opvolgt. Breuken en bruggen maakt deze literaire dynamiek tastbaar en inzichtelijk, maar nuanceert de vernieuwing ook door de aandacht voor continuïteit en traditie. Op drie domeinen laat dit boek zien hoe de moderne Nederlandse literatuur op dit moment bestudeerd wordt: op het vlak van de literaire teksten, de theoretische literatuurstudie, en tot slot de relaties tussen literatuur en andere kunsten, media en discoursen.

De bundel bevat teksten van Elke Brems, Anne van Buul, Thomas Crombez en Ciska Hoet, Dorian Cumps, Els van Damme, Gillis J. Dorleijn, Herman van der Heide, Odile Heynders, Jos Joosten, Mary Kemperink, Esther Op de Beek, Mathijs Sanders en Tom Sintobin, Steven Stroobants, Hans Vandevoorde, Pieter Verstraeten, Sven Vitse.

Het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) is een VUB-UGent-onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met de experimentele traditie in de Nederlandse literatuur sinds het einde van de negentiende eeuw tot op vandaag. Het wil onderzoek stimuleren en verrichten naar literatuur die bewust afwijkt van de gangbare conventies en op zoek gaat naar formele vernieuwing.

Te bestellen bij: Academia Press: ISBN: 9789038217314; kostprijs €25; 294 p. http://www.academiapress.be/reeksen/studiecentrum-voor-experimentele-lit...

Volgende deel in de reeks:

3. Paul de Wispelaere, De moderne roman. Onder redactie van Bart Vervaeck

 

SEL-lezing van Roger M.J. de Neef over het surrealisme in zijn poëzie

 

Roger M.J. de Neef spreekt over zijn poëzie en het surrealisme op woensdag 27 april 2010 om 16u in lokaal E.2.01. Iedereen welkom!

 
ROGER M.J. DE NEEF (Wemmel, 1941) publiceerde in 2010 zijn veertiende bundel: Luchthaven voor vogels. Vijfentwintig jaar geleden kreeg hij voor De vertelkunst van de bloemen de driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie. In de bloemlezing uit zijn werk die in 2003 in de reeks Dichters van nu (Poëziecentrum) verscheen, kan de lezer uitstekend zijn ontwikkeling volgen van een hermetisch dichter naar een dichter die een maximale communicatie nastreeft. De Neef bekleedt een speciale plaats in de Nederlandse poëzie onder meer door zijn jazzgedichten en door zijn werk dat door plastische kunsten geïnspireerd werd.
Roger M.J. de Neef ziet zichzelf als de dichter van de verwondering en de diepste herkenning. Zijn gedichten zijn geëvolueerd van de sacrale formulering naar de alledaagse zegging, van de absolute ernst naar de lichte zelfspot en relativerende ironie. Maar hij blijkt evenzeer een maker van liefdesverzen. Een van de mooiste en kortste liefdesgedichten uit onze literatuur is van zijn hand. ‘Ik/Min jou/Is niets’.

Eerste publicatie in de SEL-reeks: Jan Walravens en het experiment

Jan Walravens en het experiment
red. Lars Bernaerts, Hans Vandevoorde, Bart Vervaeck

Onder het Ginkgo-imprint verscheen zopas het eerste deel uit de SEL-reeks: Jan Walravens en het experiment. In deze bundel artikelen staat het werk van Jan Walravens (1920-1965) centraal. Walravens heeft in de Vlaamse letterkunde een belangrijke rol gespeeld als wegbereider van het literaire experiment. Daarnaast staat hij bekend om zijn diepgravende filosofische essays over onder anderen Kierkegaard, Sade en Sartre. Zijn zoektocht naar vernieuwing komt op vele vlakken tot uiting: hij is literair criticus, kunstcriticus, essayist, romanschrijver en brengt mensen uit het literaire en culturele veld met visie samen.

Het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) is een VUB-UGent-onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met de experimentele traditie in de Nederlandse literatuur sinds het einde van de negentiende eeuw tot op vandaag. Het wil onderzoek stimuleren en verrichten naar literatuur die bewust afwijkt van de gangbare conventies en op zoek gaat naar formele vernieuwing.

De bundel bevat teksten van Lars Bernaerts, Dirk de Geest, Tine Hendrickx, Tom van Imschoot, Jos Joosten, Liesbeth Plateau, Bart Vervaeck, Else Walravens en Jan Walravens. Uniek is de reproductie in kleur van de nooit eerder gepubliceerde bundel met gedichten en plastisch werk van Albert Bontridder, Florent Welles en Jan Walravens, Die slanke byzonderheid uit 1938, een van de eerste surrealistische getuigenissen in de Nederlandse literatuur.

Te bestellen bij: Academia Press; ISBN: 9789038217079; kostprijs €25; 229p. met vierkleurendruk http://www.academiapress.be/jan-walravens-en-het-experiment.html.

 

Volgende delen in de reeks:

2. Breuken en bruggen. Moderne Nederlandse literatuur / Hedendaagse perspectieven.

Onder redactie van Lars Bernaerts, Carl de Strycker en Bart Vervaeck

3. Paul de Wispelaere, De moderne roman.Onder redactie van Bart Vervaeck

 

 

Matthieu Sergier over experimentele dagboeken

Op de volgende WOLEC-bijeenkomst van vrijdag 18 maart 2011 stelt Matthieu Sergier zijn onderzoek voor. Matthieu Sergier is als postdoctoraal onderzoeker van het FRS-FNRS verbonden aan de Université catholique de Louvain.  Zijn lezing is getiteld Vlaamse dagboekexperimenten en de jaren 1960. Zijdelingse blikken op een genre.’ De bijeenkomst vindt plaats tussen 12u en 13u in lokaal 5.C.402 (professorenzaal). Een broodjesmaaltijd wordt voorzien.

 
Iedereen van harte welkom!

 

SEL-gastcollege Humphrey Ottenhof over visuele poëzie

Wij nodigen u van harte uit voor het SEL-gastcollege van Humphrey Ottenhof over
 
“Beeldvorming van visuele poëzie”
 
op woensdag 24 november 2010 om 16u in lokaal E.3.05.
 
 
 

Gastcollege Kim Gorus over "Ekphrasis en poëzie"

 

Wij nodigen u van harte uit voor het SEL-gastcollege van Kim Gorus  (Sint-Lucas Antwerpen/VUB) over Ekphrasis en poëzie” op woensdag 13 oktober 2010 om 16u in lokaal E.3.05.

 

Meer informatie: hans.vandevoorde@vub.ac.be

 

 

SEL: Publicatie: "De experimentele encyclopedische roman"

In de reeks "Studia Germanica Gandensia - Libri" is de bundel

"De experimentele encyclopedische roman. Tussen archief en autofictie" (red. Gunther Martens)

 verschenen. De bundel wordt uitgegeven door Academia Press (Gent). Het boek kan besteld worden via de website van Academia Press

De bundel bevat bijdragen van verschillende leden van SEL. Sel is een interuniversitaire onderzoeksgroep in het kader van de alliantie UGent/VUB. De inhoudstafel is hier als bijlage toegevoegd.  

 

Gastlezing dr. Lars Bernaerts (19.10.2009, 16u)

Op maandag 19 oktober 2009 is er aan de VUB een gastlezing door dr. Lars Bernaerts (Universiteit Gent).

Waar: E.010

Wanneer: 16.00-17.00

Titel van de lezing:

Linguïstische literatuurstudie en de nieuwe literaire stilistiek: oude paden, nieuwe wegen

Dr. Bernaerts is als postdoctoraal onderzoeker van het FWO verbonden aan de Vakgroep Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap (UGent). Hij is tevens lid van SEL, het nieuwe Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (een samenwerking tussen VUB en UGent). Voor de activiteiten van het SEL, zie http://www.vub.ac.be/TALK/?q=SEL